Svenska Institutet Internationell programverksamhet för ledare inom civilsamhället

Internationell programverksamhet för ledare inom civilsamhället

Svenska Institutet, Johanneshov

Upphandlingen omfattar konsultstöd för SI:s planerade programverksamhet för ledare inom civilsamhället.

Programverksamheten riktar sig till ledare inom civilsamhället som arbetar för de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Ett program planeras att starta under 2024 och ingår i den här upphandlingen.

Svenska institutet avser att teckna ramavtal med tre leverantörer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-09-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

00134/2023