Svenska Institutet Analys- och utvärderingstjänster

Analys- och utvärderingstjänster

Svenska Institutet, Johanneshov

Dynamiskt insköpssystem (DIS) för analys-och utvärderingstjänster.

Anbudsområde 1: Analystjänster med enkäter och tillgång till paneler

Anbudsområde 2: Analystjänster med kvantitativa och kvalitativa analyser

Anbudsområde 3: Utvärderingstjänster

Om Svenska Institutet

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens kännedom om, intresse och förtroende för Sverige, att öka samverkan i Sveriges närområde samt att främja en demokratisk, rättvis och hållbar global utveckling. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar SI samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. SI har kontor i Stockholm och Paris. För mer information om SI, se www.si.se.

Dynamiskt insköpssystem (DIS) för analys-och utvärderingstjänster.

Anbudsområde 1: Analystjänster med enkäter och tillgång till paneler

Anbudsområde 2: Analystjänster med kvantitativa och kvalitativa analyser

Anbudsområde 3: Utvärderingstjänster

Om Svenska Institutet

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens kännedom om, intresse och förtroende för Sverige, att öka samverkan i Sveriges närområde samt att främja en demokratisk, rättvis och hållbar global utveckling. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar SI samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. SI har kontor i Stockholm och Paris. För mer information om SI, se www.si.se.

SI har i uppdrag att följa och analysera bilden av Sverige i andra länder i syfte att skapa förutsättningar för ett insiktsdrivet Sverigefrämjande. SI genomför olika typer av studier av Sverigebilden i olika länder, hos olika målgrupper och inom olika tematiker. Ett särskilt fokus i SI:s analyser av Sverigebilden ska också läggas på att identifiera nya tendenser i informationsflöden och desinformation som berör Sverige och svenska förhållanden. Analyser genomförs också av kontexten i olika länder i syfte att utveckla målgruppsanpassad verksamhet.

Sista ansökningsdag
985 dagar kvar

(2027-02-07)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2021-02-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

09380/2020