Svenska Bostäder Upphandling av Tjänstekoncession för kabel-tv-nätet

Upphandling av Tjänstekoncession för kabel-tv-nätet

AB Stockholmshem, Stockholm

Denna upphandling omfattar ett helhetsåtagande för tillhandahållandet av tv-, bredbands- och telefonitjänster via Bolagens kabel-tv-nät (Tjänsterna). Leverantören ska ta ett helhetsansvar för att erbjuda Tjänsterna under hela avtalsperioden via Bolagens kabel-tv-nät. I Tjänsterna ingår bland annat ett helhetsåtagande att:

* Migrera Tjänsterna från befintligt avtal

* Upprätta fullständig dokumentation över Tjänsterna

* Erbjuda Tjänsterna till Bolagens hyresgäster över hela avtalsperioden

* Ansvara för drift och underhåll av Bolagens kabel-tv-nät

* Tillhandhålla support på Tjänsterna till Bolagens hyresgäster

* Medverka och underlätta för Bolagen vid avslutande av Tjänsterna

Leverantören erbjuds i detta avtal en exklusiv rätt att leverera Tjänsterna i kabel-tv-nätet gentemot Bolagens hyresgäster under avtalstiden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-05-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SHEM 2024/688