Svenska Bostäder Storholmen 5

Storholmen 5

Aktiebolaget Svenska Bostäder

AB Svenska Bostäder bjuder härmed in till anbudslämning i projektet Storholmen 5.

Omfattningen i sin helhet framgår av handlingar angivna under punkten AFB.22.

Kortfattad beskrivning av projektet:

• Nya balkongfronter i glas son de tidigare etapper

• Nya glas på loftgångarna

• Rot-putssystem på fasaden (ej tilläggsisolering)

• Nya fönster som de tidigare etapper

• Renovera balkongfönstren och dörrar.

• Nya entréporter

• Nytt tätskikt på taket

Option: Larm ställning enligt rambeskrivning.

Optioner är ensidigt beställarens, ingen ersättning för option utgår till entreprenören om den inte löses ut.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-23)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2024-04-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2023/712