Svenska Bostäder Stockholmshusen DIS för totalentreprenad i samverkan

Stockholmshusen DIS för totalentreprenad i samverkan

Aktiebolaget Stockholmshem, STOCKHOLM

Detta är ett Dynamiskt inköpssystem (DIS) i samverkan mellan AB Stockholmshem, AB Familjebostäder och AB Svenska Bostäder. Bostadsbristen är en av huvudstadens och regionens största utmaningar. Bristen på bostäder motverkar stadens hållbarhetsmål och begränsar stadens utveckling. De kommunalägda bostadsbolagen Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder har en viktig roll för att bidra till att lösa dessa utmaningar genom att bygga lägenheter i fint utformade hus med rimliga hyror till lägre kostnader. Stockholmshusen är ett gemensamt projekt och en viktig del i bostadsbolagens planerade nyproduktion. Projekt Stockholmshusen startades 2015 med ambition att öka produktionstakten. Projektet har utvecklat ett konceptbyggande av bostadshus i syfte att bygga fler hyresrätter snabbare och mer kostnadseffektivt. Dessa koncepthus, karakteriseras av fint utformade hus med fokus på en genomtänkt utformning med väl gestaltade detaljer såsom fönsteromfattningar i relief, en väl utvald kulörpalett, välkomnande entréer mm. Samtidigt ska fastigheterna leva upp till stadens i övrigt höga krav på exempelvis energianvändning, miljö och tillgänglighet. Projekt Stockholmshusen kommer att successivt anvisa lämplig mark och involvera entreprenörer redan under planeringsstadiet.

Sista ansökningsdag
2935 dagar kvar

(2031-10-17)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2021-10-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2021-1038