Svenska Bostäder Stambytesprogram Järva Pilot

Stambytesprogram Järva Pilot

Aktiebolaget Svenska Bostäder

AB Svenska Bostäder bjuder in till anbudslämning i upphandlingen Stambytesprogram Järva.

Omfattningen i sin helhet framgår av handlingar angivna under punkten AFB.22.

Kortfattad beskrivning av projektet:

• Komplett stambyte (spillvatten, varm- och kallvatten, vvc)

• Nya ”rum i rum” badrum och förnyelse av sep. wc (inkl lokaler).

• Ny blandare och nytt vattenlås i kök.

• Ny jordfelsbrytare i gruppcentral inkl. ny el inom badrum och wc (inkl. lo-kalers wc).

Hyresgäster ges möjlighet till begränsade val och tillval enligt handling. För hante-ring av detta se AFD.1523

Huvuddel 1 avser Gullinge 1 och Husinge 1.

Huvuddel 2 avser Husinge 2.

Huvuddel 3 avser Tisslinge 1

Huvuddel 2 och 3 ligger som separata optioner som kan avropas separat.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-16)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2024-04-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2024/254