Svenska Bostäder Stambyte Tofflan 4 och Trappan 5

Stambyte Tofflan 4 och Trappan 5

Aktiebolaget Svenska Bostäder

AB Svenska Bostäder och Stadsholmen bjuder härmed in till anbudsgivning på upphandling av Stambyte för Tofflan 4 och Trappan 5.

Omfattningen i sin helhet framgår av handlingar angivna under punkten AFB.22.

Kortfattad beskrivning av projektet:

• Stambyte av samtliga lägenheter och lokaler, byte avlopp och tappvatten i kök och bad inkl köksrenovering och badrumsrenovering.

• Nya elstigare, ny elcentral samt omdragning i lägenheter.

• Befintliga kök renoveras eller nytt kök installeras.

• Relining av samlingsledning under bottenplatta, övrig samlingsledning by-tes.

Optioner så som

• Byte av glas i fönster enligt Rambeskrivning Bygg

• Montering av insynsskyddande film på fönster enligt Rambeskrivning

• Åtgärder på fönster för montering av spaltventiler enligt Rambeskrivning

• Referensgivare

• Nya brandvarnare

• Ny installation för belysning, uttag mm i fastighetsutrymmmen

• Alla åtgärder i värmesystemet

• Relationshandlingar för värmesystemet

• Åtgärder gällande murade ventilationkanaler

• Åtgärder gällande murade kanaler för kakelungnar

• Rivning av gasledningar

• Åtgärder gällande ventilation inkl material

• Relationshandlingar för ventilationssystemet

E ska under entreprenadtiden tillhandahålla temporär gemensam klosettlösning för hyresgäster i direkt anknytning till respektive fastighet.

Lokal- och lägenhetshyresgäster och/eller förråd evakueras vid behov per huvuddel genom entreprenörens försorg. Evakuering hanteras som ÄTA.

I evakueringen ingår flytt och återflytt inom en radie av 5km. Nerpackning av HG´s lösöre inkl. emballage och flyttkartonger. HG packar själv upp. Kartonger tillfaller HG efter återflytt. Flyttfirman ska godkännas av B.

Vid evakuering av förråd så ska magasinering ske i av B tillhandahållna utrymmen.

Entreprenören ska hålla med system för tillgänglighet, Grindslantens ID06 Dörr-paket, till samtliga dörrar i respektive etapp. Se bilaga 7.28 Grindslanten.

Hyresgäster ges möjlighet till begränsade val och tillval enligt handling. För hante-ring av detta se AFD.1523

Optioner är ensidigt beställarens. Optioner ersätts enligt pris i 6.19 - prisbilagan, ingen ersättning för option utgår till entreprenören om den inte löses ut.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-16)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2024-03-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2024/108