Svenska Bostäder Skyddrumsarbeten

Skyddrumsarbeten

Aktiebolaget Svenska Bostäder

Målet för upphandlingen är att tilldela ramavtal till entreprenörer som utför Skyddsrumsarbeten. I Svenska Bostäders fastighetsbestånd finns idag 502 skyddsrum. Ramavtalet omfattar: (A) Återställning efter inventering – Svenska Bostäder har inventerat samtliga skyddsrum och tagit fram en plan för återställning. Plan avser att återställning ska genomföras under avtalets första tre (3) år och utgör huvuddelen av ramavtalet. (B) Åtgärder efter besiktning - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i sitt uppdrag att genomföra besiktningar, skyddsrumskontroller och tillsyn av dessa. Detta ramavtal omfattar åtgärder som ska utföras i samband och efter besiktningarna, samt möjlighet att göra förbesiktningar (skyddsrumsstatus) och utföra åtgärder kopplat till dessa.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-14)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2024-04-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2024/154