Svenska Bostäder Sammanhållen tjänst för leverans av profilprodukter (2023)

Sammanhållen tjänst för leverans av profilprodukter (2023)

Stockholms stad, Stockholm

Uppdraget innebär att för SLK:s räkning tillhandahålla och distribuera ett sortiment av profilprodukter där stadens eller bolagens

logotyp syns som tydlig avsändare.

I uppdraget ingår att tillhandahålla diverse profilprodukter såsom exempelvis väskor/ryggsäckar, paraplyer, konfektyr,

nyckelband, pennor, block, påsar, USB-minnen, profilkläder (ej arbetskläder) m.m.

Leverantören ska:

ha inarbetade administrativa, digitala rutiner för att utföra åtagandet med hög effektivitet

tillhandahålla profilprodukter med hög kvalitet och till avtalade priser

lagerhålla och distribuera profilprodukter till beställare inom angivna leveranstider

tillgängliggöra profilprodukter för beställning via stadens E-handelslösning (Agresso) i form av en kundanpassad webbutik

med punch-out lösning

vara väl insatt i stadens samt de deltagande bolagens grafiska profiler, vilket återspeglas i efterfrågade produkter

på beställarens önskemål ombesörja specialbeställningar

I aktuell upphandling ska tilldelad leverantör köpa upp nuvarande leverantörs varulager. Villkor och information om detta finns

under avsnitt 6.8 och i avtalsutkastet under avsnitt 10.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/1079