Svenska Bostäder RFI Stambyte Rum-i-Rum Järva 2024

RFI Stambyte Rum-i-Rum Järva 2024

Aktiebolaget Svenska Bostäder

Detta är en informationsförfrågan, var god fyll i dina svar och skicka in till frågeställaren. Du skapar elektroniskt svar under menyn Skapa svar.

Sista dag för svar: 2024-02-11.

AB Svenska Bostäder bjuder in till RFI avseende stambyte med metoden Rum-i-Rum.

Målet med denna RFI är att identifiera trovärdiga leverantörer som kan utföra stambyte med metoden rum-i-rum med hög kvalité avseende såväl produkt som process. Samt att erhålla lösningsförslag på utformning av produkt och process för vårt pilotprojekt.

Pilotprojektet där metoden testas består av fyra fastigheter i Järva omfattande ca 280 lägenheter. Förutsättningar beskrivs i bifogat dokument till denna RFI. Projektet planeras starta september 2024.

Blir resultatet tillfredställande kan metoden komma att rullas ut i ytterligare ca 1000 lgh i området.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-02-11)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2024-02-01

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2024/90