Svenska Bostäder RFI - Shared mobilty

RFI - Shared mobilty

Aktiebolaget Svenska Bostäder

Request for Information about shared mobility.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-01-15)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-11-17

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer