Svenska Bostäder RFI Serviceavtal sopsugar

RFI Serviceavtal sopsugar

Aktiebolaget Svenska Bostäder

Detta är en informationsförfrågan, var god fyll i dina svar och skicka in till frågeställaren. Du skapar elektroniskt svar under menyn Skapa svar.

Sista dag för svar: 2024-04-25.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-04-25)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2024-04-12

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2024/358