Svenska Bostäder RFI - Ramavtal för förberedande arbete för laddinfrastruktur.

RFI - Ramavtal för förberedande arbete för laddinfrastruktur.

Aktiebolaget Svenska Bostäder

Detta är en informationsförfrågan, var god fyll i dina svar och skicka in till frågeställaren. Du skapar elektroniskt svar under menyn Skapa svar.

Sista dag för svar: 2023-05-31.

Som en del av Stockholmstads klimatmål ska AB Svenska bostäder över kommande år installera upp till 14 000 laddstolpar/boxar innan år 2030.

Vi ska:

• Successivt förse samtliga parkeringsplatser inom sitt bestånd med ladd-infrastruktur i syfte att bidra till stadens mål om en utsläppsfri innerstad år 2030. I innerstaden ska minst 50 procent av bolagens parkeringsplatser i garage vara försedda med ladd-infrastruktur av minst typen normalladdning 2026 och 100 procent 2028.

• I ytterstaden säkerställa att minst 50 procent av parkeringsplatserna är förberedda för ladd-infrastruktur år 2026 och 100 procent år 2030, varav minst 25 procent av platserna även ska förses med ladd-infrastruktur av minst typen normalladdning (uttag upp till 3,7kW med möjlighet att uppgradera till 22kW) senast 2026.

• I förberedda fastigheter bedriva ett aktivt informationsarbete för att säkerställa att alla berörda hyresgäster känner till att de har rätt att få en ladd-stolpe installerad inom maximalt fyra veckor efter avrop.

Laddstolparna och dess installation kommer köpas genom en existerande lösning. För att hantera den volym av installationer som väntas behöver bolaget förbereda parkeringsplatser i beståndet för laddmöjlighet. Denna RFI syftar till att skapa informationsunderlag inför arbetet med detta ramavtal.

Om frågor vänligen använd funktionen för frågor och svar. Ansvarig handläggare:

Marcus Hellzén

-

marcus.hellzen@svenskabostader.se

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-05-31)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-05-22

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer