Svenska Bostäder RFI Nybyggnadsprojekt Kvarnögat/Kvarnfallet

RFI Nybyggnadsprojekt Kvarnögat/Kvarnfallet

Aktiebolaget Svenska Bostäder

Detta är en informationsförfrågan, var god fyll i dina svar och skicka in till frågeställaren. Du skapar elektroniskt svar under menyn Skapa svar.

Sista dag för svar: 2023-02-28.

AB Svenska bostäder har tagit fram en detaljplanför att uppföra fyra punkthus på Rinkeby Allé.

Syftet med detaljplanen är att omvandla Rinkeby Allé till en mer stadslik gata med nya bostäder, entréer, alléträd, gång- och cykelbanor och ett visst inslag av butiker eller verksamhetslokaler. Detaljplanen medger 9 våningar. Projektets driftnetto är den avgörande faktorn i val av antal våningar. Således är balansen mellan projektkostnad och intäktsyta den avgörande faktorn.

Bolaget annonserar denna RFI (marknadsundersökning) med målsättning att identifiera kostnads- och tidseffektiva lösningar att uppföra punkthus enligt bifogade dokument.

Vi önskar erhålla förslag på leverantörsmarknadens mest effektiva lösningar. Styrande för val av lösning bör ekonomi, tid, och klimatavtryck.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-02-28)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-02-14

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2023/86