Svenska Bostäder RFI Nybyggnadsprojekt bostäder - Garagehusen

RFI Nybyggnadsprojekt bostäder - Garagehusen

Aktiebolaget Svenska Bostäder

Detta är en informationsförfrågan, var god fyll i dina svar och skicka in till frågeställaren. Du skapar elektroniskt svar under menyn Skapa svar.

Sista dag för svar: 2023-05-11.

Svenska bostäder har tagit fram en detaljplan som omfattar 6 st fastigheter i Husby, Kv. Oslo 1&6, Trondheim 5&5, samt Molde 3&4.

Byggrätten tillåter nyproduktion av bostäder i 5 våningar i anslutning till befintligt garage.

Del av garage rivs för att ge plats för det nya husen och samt del av befintliga p-garaget omvandlas till privata gårdar.

Befintliga garage är alla i stort renoveringsbehov vilket troligtvis kommer hanteras samtidigt som nybyggnadsprojektet.

Svenska bostäder har tagit fram programhandling samt även projekterat fram ett förfrågningsunderlag för totalt ca 122 lgh fördelat på de 6 st fastigheterna.

Bolaget genomför nu en RFI (marknadsundersökning) där vi önskar ta del av marknadens mest effektiva lösningsförslag baserat på projekterade handlingar och/eller enbart utifrån detaljplan och funktionskrav.

Om frågor vänligen använd funktionen för frågor och svar. Ansvarig handläggare:

Marcus Hellzén

-

marcus.hellzen@svenskabostader.se

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-05-11)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-04-21

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2023/184