Svenska Bostäder RFI Fastighetsautomation

RFI Fastighetsautomation

Aktiebolaget Svenska Bostäder

Den här informationsförfrågan tillåter kontinuerlig öppning av svar, det innebär att frågeställaren kan öppna ditt svar omedelbart efter att det har lämnats in. Detta betyder också att du inte kan återta ditt svar efter att du har lämnat in det.

Den här informationsförfrågan tillåter flera svar, du kan skapa och skicka in ytterligare svar.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-04-05)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2024-03-18

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2024/218