Svenska Bostäder Rengöring och service markbehållare inkl. kärltvätt

Rengöring och service markbehållare inkl. kärltvätt

Aktiebolaget Svenska Bostäder, Vällingby

Rengöring av kärl och markbehållare inklusive service

Se förfrågningsunderlag för detaljer

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-07-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-05-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2024/368