Svenska Bostäder Ramavtal Statusbesiktning, inventering och underhållsplanering av fastighetsbestånd

Ramavtal Statusbesiktning, inventering och underhållsplanering av fastighetsbestånd

Aktiebolaget Svenska Bostäder, Vällingby

Ramavtalet omfattar konsultstöd som på ett fackmannamässigt och kvalitetsmässigt bistår beställare i arbetet med att inventera fastighetsbestånd avseende fastighetsunderhåll.Ramavtalet omfattar konsultstöd som på ett fackmannamässigt och kvalitetsmässigt bistår beställare i arbetet med att genomföra statusbesiktning, inventering och underhållsplanering av fastighetsbestånd avseende fastighetsunderhåll.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2024/180