Svenska Bostäder Ramavtal Byggledning mark

Ramavtal Byggledning mark

Aktiebolaget Svenska Bostäder

Denna upphandling avser konsulter för byggledning av markentre-prenader för AB Svenska Bostäder inklusive dotterbolaget Stadshol-men AB (nedan beställaren).

Konsulten ska arbeta i nära samarbete med beställarens projektle-dare, trädgårdssamordnare och landskapsarkitekter, samt övriga konsultgrupper som deltar i projekten. Uppdragen avser om- och ny-byggnadsentreprenader samt gårdsombyggnader på beställarens fastigheter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2024/58