Svenska Bostäder Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Byggtekniska utredningar

Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Byggtekniska utredningar

Aktiebolaget Svenska Bostäder, Vällingby

Denna upphandling avser konsulter för tak (papp, plåt, tegel, mm), fasad (puts, tegel, trä, mm), fönster (fönsterbyte, fönsterrenovering, mm), betong (balkonger, parkeringsgarage, mm) för AB Svenska Bostäder inklusive dotterbolaget Stadsholmen AB (nedan beställaren). Se förfrågningsunderlaget för detaljer

Konsulten ska arbeta i nära samarbete med beställaren genomföra uppdrag enligt AUA.21.

Se AF-del för detaljerDenna upphandling avser konsulter för tak (papp, plåt, tegel, mm), fasad (puts, tegel, trä, mm), fönster (fönsterbyte, fönsterrenovering, mm), betong (balkonger, parkeringsgarage, mm) för AB Svenska Bostäder inklusive dotterbolaget Stadsholmen AB (nedan beställaren). Se förfrågningsunderlaget för detaljer.

Konsulten ska arbeta i nära samarbete med beställaren genomföra uppdrag enligt AUA.21.

Se AF-del för detaljer

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2024/133