Svenska Bostäder Radonarbeten

Radonarbeten

Aktiebolaget Svenska Bostäder

Ett tidsbegränsat icke exklusivt ramavtal (även benämnt ”kontrakt”) gällande uppdrag för radonutredning samt åtgärder. Leverantören ska arbeta med utredning av radon, förslå åtgärder och efter överenskommelse med beställaren byggleda och utföra entreprenad av radonsanering.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-03-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2022-231