Örskär 1

Aktiebolaget Svenska Bostäder

AB Svenska Bostäder bjuder härmed in till anbudslämning på projektet Örskär 1 omfattande förstärkning och ombyggnad av källare samt mark och grundvatten arbeten. Omfattning i detalj framgår av upphandlingsdokumenten i sin helhet.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-05-24)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2024-04-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2024/357