Svenska Bostäder Mark- och anläggningsarbeten

Mark- och anläggningsarbeten

Aktiebolaget Svenska Bostäder

Upphandlingen avser ramavtal för avrop av främst mark- och anläggningsarbeten, såsom markjusteringar, asfalteringar, gårdsrenoveringar samt lekplatsanläggningar.

Omfattningen i detalj framgår av handlingar i förfrågningsunderlag.

Kundnöjdhet och måluppfyllnad

Svenska Bostäders vision ”Tillsammans för ett hållbart liv i och mellan husen” utgår från bolagets uppdrag och roll i Stockholms stad. En av Beställarens målsättningar är att Entreprenören ska aktivt verka för att visionen uppnås samt att hyresgästerna upplever långsiktig ökande kundnöjdhet.

Det innebär bl.a. att Beställaren ställer krav på hög nivå av service och gott bemötande från Entreprenören gentemot Beställarens representanter och slutanvändare. Det är av stor vikt att Entreprenören medverkar till att hitta hållbara lösningar, möjliggör återbruk av material samt genomför förändringar för att öka den biologiska mångfalden på våra gårdar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-05-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2024/309