Svenska Bostäder Målningsarbeten

Målningsarbeten

Aktiebolaget Svenska Bostäder

Upphandlingen omfattar målningsarbeten, främst i fastigheter med kvarvarande hyresgäster i Beställarens och dess dotterbolag Stadsholmens fastighetsbestånd.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2023/843