Svenska Bostäder Laddinfrastruktur Järva 2024

Laddinfrastruktur Järva 2024

Aktiebolaget Svenska Bostäder

Svenska bostäder bygger laddinfrastruktur för bolagets parkerings-hus/flerbilsgarage.

Utbyggnaden omfattar förberedelser för laddinfrastruktur, förstärkning av el-servis där effekt saknas, kanalistionsutbyggnad och kabeldragning.

Kanalisation för fiber från Hus-Nod. Ingen Hårdvara eller mjukvara för ladd-boxar/stolpar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-31)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2024-05-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2024/269