Svenska Bostäder Konstruktörer/statiker 2022

Konstruktörer/statiker 2022

Aktiebolaget Svenska Bostäder

Omfattar ramavtal för konstruktion/statiker inom tidiga skeden, nybyggnad eller ombyggnad av flerbostadshus.

Uppdrag kan avse tidiga skeden, nybyggnad eller ombyggnad. Omfattningen kan röra sig från idéskiss till bygghandling. Beställaren kan komma att avropa både små och stora uppdrag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2022/628