Svenska Bostäder Klimatskalsåtgärder - Gröna stugan

Klimatskalsåtgärder - Gröna stugan

Aktiebolaget Svenska Bostäder

Utvändigt renovering/klimatåtgärder i enlighet med upphandlingens underlag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-19)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2023/137