Svenska Bostäder Insamling av källsorterat material

Insamling av källsorterat material

Aktiebolaget Svenska Bostäder, Vällingby

Entreprenaden omfattar ett funktionsåtagande avseende insamling av källsorterat material från beställarens samtliga hämtställen belägna i Stockholms stad.

Vidare omfattar entreprenaden insamling av sekretesspapper, lösmängder och farligt avfall efter beställning samt försäljning och montering av kärl, diverse monteringsarbeten samt uthyrning av container efter beställning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-12-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2023/808