Svenska Bostäder Fastighetsjour

Fastighetsjour

Aktiebolaget Svenska Bostäder

Upphandlingen omfattar fastighetsjour i Svenska Bostäders och Stadsholmens fastighetsbestånd.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2022/250