Svenska Bostäder Fasadrenovering STÅTHÅLLAREN

Fasadrenovering STÅTHÅLLAREN

Aktiebolaget Svenska Bostäder

Entreprenaden omfattar att genom totalentreprenad utföra kompletta byggnads- och installationsarbeten för ombyggnad in- och utvändigt i enlighet med upprättade handlingar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-22)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-02-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2023/65