Svenska Bostäder Fasadarbeten puts för kulturhistoriska fastigheter

Fasadarbeten puts för kulturhistoriska fastigheter

Aktiebolaget Svenska Bostäder

Denna upphandling syftar till att ingå ramavtal avseende Fasadarbeten puts för kulturhistoriska fastigheter och där tillhörande tjänster. Mål med upphandlingen är att teckna avtal med erfarna leverantörer som har god förmåga att utföra tjänster till ett marknadsmässigt pris och som kan tillföra värde genom gedigen erfarenhet hos personal som utför arbete.

Sista anbudsdag
4 dagar kvar

(2024-06-18)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2024-05-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2024/360