Svenska Bostäder Fasad-, fönster- och balkongrenovering Korthållaren 5

Fasad-, fönster- och balkongrenovering Korthållaren 5

Aktiebolaget Svenska Bostäder

Kv. Korthållaren 5 består av 7 separata huskroppar. Upphandlingen gäller adressen Lyckselevägen 9 som är ett punkthus om 12 våningar samt ett vindsplan.

Totalt finns 44 lägenheter fördelat på 11 våningar. Entréplanet ligger delvis i suterräng och är anpassat till den omkringliggande naturmarken. I bottenvåningen finns skyddsrum och olika allmänna utrymmen.

Byggnaden uppfördes 1953/1954.

Huset är grönklassad av stadsmuseet. Stadsmuseet ger ut sin grönklassning till fastigheter med ”bebyggelse som är särskilt värdefull från historik, kulturhistorik, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”. Korthållaren 5 ingår också i det riksintresse-klassade området Vällingby-Råcksta. Det som särskilt lyfts fram som värdebärande karaktärsdrag för enskilda objekt inom riksintresset är: ”De ursprungliga husens gestaltning och byggnadsdetaljer såsom fönster, entrépartier, balkonger och räcken.”

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-03)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2024-03-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2024/103