Svenska Bostäder Entreprenad: Storholmen 3 etapp 4 steg 2

Entreprenad: Storholmen 3 etapp 4 steg 2

Aktiebolaget Svenska Bostäder

Entreprenaden omfattar att genom totalentreprenad utföra kompletta byggnads- och installationsarbeten för ombyggnad in- och utvändigt i enlighet med upprättade handlingar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-27)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-02-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2023/66