Svenska Bostäder Drift och underhåll av värme- och kylproduktionsinstallationer

Drift och underhåll av värme- och kylproduktionsinstallationer

Aktiebolaget Svenska Bostäder, Vällingby

För övergripande information om entreprenaden se 01 Kontraktsformulär, K0.

Entreprenadens omfattning

• Förebyggande underhåll (funktionskontroll, justeringar, kontroll av slitdelar, rengöring och smörjning samt kontroll av säkerhet enligt driftinstruktioner för respektive installation),

• Periodisk läcksökning enligt EG förordning nr 1516/2007,

• Journalföring, lämna in årsrapport (köldmedieläckagekontrollrapporten) till miljöförvaltningen,

• Underhåll, exempelvis reparationer och utbyte av slitagedelar,

• Anmäla installation av utrustning samt skrotning och konvertering, och

• Nyinstallation upp till och med 250 000 SEK exklusive moms per installation.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2024/11