Svenska Bostäder Byte av tappvattenstråk och kulvertledningar

Byte av tappvattenstråk och kulvertledningar

Aktiebolaget Svenska Bostäder

Svenska Bostäder har i sitt fastighetsbestånd i västra Stockholm utfört arbeten i form av stambyte och rörinfodring av rörinstallationer i bottenplatta. Nu ämnar man byta tappvattenstråk i källarplan.

Rörstråket för tappvatten från vattenmätare i undercentral och genom källargångar är till största delen från byggnadsår.

Stråket behöver bytas ut för att säkerställa driften och energiprestandan. AB Svenska Bostäder avser med denna entreprenad att ersätta befintliga ledningar med rostfria rör, isolerade med modern energiklass.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2024/324