Svenska Bostäder Besiktning hiss och motordrivna anordningar

Besiktning hiss och motordrivna anordningar

Aktiebolaget Svenska Bostäder, Vällingby

Denna upphandling avser besiktningsmän för besiktning av hissar och motordrivna anordningar för AB Svenska Bostäder med dotterbolag.

B avser att teckna avtal med en leverantör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2024/237