Svenska Bostäder Besiktning av hissar och motordrivna anordningar

Besiktning av hissar och motordrivna anordningar

Aktiebolaget Svenska Bostäder, Vällingby

Denna upphandling avser besiktningsmän för besiktning av hissar och motordrivna anordningar för AB Svenska Bostäder med dotterbolag.

Avtal avses att tecknas med en leverantör.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-01-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-12-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

SB 2023/807