Svenska Bostäder Avyttring av fordon

Avyttring av fordon

Stockholms stad, Stockholm

Avyttring av fordon.

Syftet är att upphandla en leverantör som kan tillhandahålla tjänsten rörande avyttring av stadens fordon.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-12-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SF 2023/757