Svenska Bostäder Arkitekter ombyggnad 2022

Arkitekter ombyggnad 2022

Svenska bostäder AB, Vällingby

Upphandling av ramavtal för arkitekter kring ombyggnad.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2022/609