Svenska Bostäder Arkitekter Nybyggnad 2022

Arkitekter Nybyggnad 2022

Aktiebolaget Svenska Bostäder

Upphandling av ramavtal för arkitekter inom nybyggnad.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SB 2022/629