Svenljunga kommuns upphandlingar Kundval inom hemtjänsten i Svenljunga kommun

Kundval inom hemtjänsten i Svenljunga kommun

Svenljunga kommun Socialförvaltningen Svenljunga

Från och med den 1 januari 2011 har Svenljunga kommun valfrihetssystem inom hemtjänst. Svenljunga kommun inbjuder därför företag att ansöka om att bli godkända utförare av hemtjänst.

Villkoren för att bli godkänd utförare finns beskrivet i förfrågningsunderlaget.

Företag kan ansöka om att bli godkända för antingen enbart servicetjänster eller både service- och omvårdnadstjänster. I det senare alternativet kan delegerad hemsjukvård ingå. Företag kan också välja att vara verksamma i ett eller flera av kommunens geografiska områden.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2011-01-18

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2008.235 047