Svenljunga kommuns upphandlingar In-situ behandling av förorenad mark

In-situ behandling av förorenad mark

Svenljunga kommun, SVENLJUNGA

Upphandlingen gäller In-situ behandling av förorenad mark på fastigheten Svenljunga 34:1 i Svenljunga kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-10-31)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2017-09-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

17/35