Svenljunga kommuns upphandlingar Arbetskläder bygg,el,varsel inklusive skor

Arbetskläder bygg,el,varsel inklusive skor

Borås kommun, BORÅS

Upphandlingen omfattar arbetskläder till bygg, varsel, el samt skor till dessa områden.

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen omfattar behovet av arbetskläder och arbetsskor för kommunernas verksamheter. Upphandlingsvärdet, som beräknats på inköpsvolymen för 2015, uppgår till totalt ca 2 400 000 SEK/år exklusive mervärdesskatt. Merparten avropas av Borås Stad.

Angivna årsvolymer är uppskattade. Skulle beställarens avrop enligt detta avtal under- respektive överstiga beräknad kvantitet skall detta inte betraktas som avtalsbrott från beställarens sida utan leverantören är skyldig att leverera det verkliga behovet. Det verkliga utfallet kan således bli såväl lägre som högre.

Upphandlingen omfattar arbetkläder till nedan områden:

- Arbetskläder Bygg/Varsel

- Arbetskläder El

- Skor till ovan delar

Upphandlingen omfattar arbetskläder till bygg, varsel, el samt skor till dessa områden.

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen omfattar behovet av arbetskläder och arbetsskor för kommunernas verksamheter. Upphandlingsvärdet, som beräknats på inköpsvolymen för 2015, uppgår till totalt ca 2 400 000 SEK/år exklusive mervärdesskatt. Merparten avropas av Borås Stad.

Angivna årsvolymer är uppskattade. Skulle beställarens avrop enligt detta avtal under- respektive överstiga beräknad kvantitet skall detta inte betraktas som avtalsbrott från beställarens sida utan leverantören är skyldig att leverera det verkliga behovet. Det verkliga utfallet kan således bli såväl lägre som högre.

Upphandlingen omfattar arbetkläder till nedan områden:

- Arbetskläder Bygg/Varsel

- Arbetskläder El

- Skor till ovan delar

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-09-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-06-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2016/IN0059