Strömsunds kommun Mattransporter helger

Mattransporter helger

Strömsunds kommun, STRÖMSUND

Tjänsten består i att transportera mat från centralköket i Strömsund ut till vårdboenden och att ta med disk från vårdboenden tillbaka till centralköket. Transporterna sker under helger (lördagar, söndagar och storhelgdagar), året runt med beställarens eget fordon och utrustning.

Beställaren

Strömsunds kommun, teknik- och serviceförvaltningen, kostenheten, nedan kallade Beställaren, erbjuder er att lämna anbud på mattransporter helger enligt villkor som framgår av detta upphandlingsdokument med bilagor.

Strömsunds kommun, organisationsnummer 212000-2486.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-25)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

UPPH.2022.117