Strängnäs kommun Valfrihet i hemtjänsten, personlig omvårdnad och service

Valfrihet i hemtjänsten, personlig omvårdnad och service

Strängnäs kommun Strängnäs

Strängnäs kommun välkomnar privata utförare av hemtjänst i form personlig omvårdnad och service, enligt bifogat förfrågningsunderlag (LOV-underlag 2018). Utförare kan vara verksam i upp till fyra geografiska distrikt. Ersättningen är 473 kronor per utförd timme.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2012-06-21

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

SN/2017:609-790