Strängnäs kommun Utbyggnation av Eldsund 6:16, Verksamhetsområde, Etapp 1, i Strängnäs kommun

Utbyggnation av Eldsund 6:16, Verksamhetsområde, Etapp 1, i Strängnäs kommun

Strängnäs kommun, STRÄNGNÄS

Strängnäs kommun bjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud för objektet Eldsund 6:16, Verksamhetsområde, Etapp 1, i Strängnäs kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-19)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-07-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

TFN/2021-327