Strängnäs kommun Projektupphandling avseende dränering och markarbeten på fastigheterna Lohe 11 ochh 12

Projektupphandling avseende dränering och markarbeten på fastigheterna Lohe 11 ochh 12

Strängnäs Bostads AB, STRÄNGNÄS

I projektet ingår dränering och källarisolering för 3st byggnader samt

nyanläggning av entréytor, gångar, parkering, planteringsytor, sittplats med

pergola, träd m.m. på Lohe 11 och 12. Nya dagvattenledningar och brunnar

tillkommer också.

Behandlad tomtarea: ca 8000 m

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-04)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-09-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

21/27