Strängnäs kommun Omsorgsoperatör för nytt särskilt boende för äldre i Södra stadsskogen, Strängnäs

Omsorgsoperatör för nytt särskilt boende för äldre i Södra stadsskogen, Strängnäs

Strängnäs kommun, STRÄNGNÄS

Strängnäs kommun inbjuder er att lämna anbud avseende uppdrag som s.k. omsorgsoperatör på ett nytt särskilt boende för äldre i Södra stadsskogen, Strängnäs. I uppdraget ska följande ingå:

* Tomträttsavtal gällande den av kommunen avsedda tomten i Södra stadsskogen;

* Uppförande av ett nytt särskilt boende för äldre på den avsedda tomten;

* Drift av det nya särskilda boendet;

* Tillhandahållande av ett specificerat antal vård- och omsorgsplatser för beställarens räkning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-06-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

SN/2020:674-059