Strängnäs kommun Drift och underhåll av gatubelysning

Drift och underhåll av gatubelysning

Strängnäs kommun, STRÄNGNÄS

Strängnäs kommun bjuder in att lämna anbud avseende drift, underhåll och löpande nyinvesteringar av kommunens gatubelysningsanläggning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-29)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-10-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

TFN/2021:635-059