Strängnäs kommun Digitala läkemedelsfördelare för dosdispenserade läkemedel

Digitala läkemedelsfördelare för dosdispenserade läkemedel

Strängnäs kommun, STRÄNGNÄS

Strängnäs kommun bjuder in att lämna anbud vad gäller upphandling av hyra av digitala läkemedelsfördelare för dosdispenserade läkemedel. Läkemedelsfördelarna ska ha ett webbaserat administrationssystem.

Strängnäs kommun bjuder in att lämna anbud vad gäller upphandling av hyra av digitala läkemedelsfördelare för dosdispenserade läkemedel. Läkemedelsfördelarna ska ha ett webbaserat administrationssystem. I ett första läge avser beställaren att hyra ett begränsat antal läkemedelsfördelare (ungefär 5 - 15) för ett pilotprojekt. Om pilotprojektet blir framgångsrikt, planerar beställaren att hyra fler läkemedelsfördelare. Den uppskattade kvantiteten på ramavtalets avtalstid inklusive förlängningar och optioner är max 50 läkemedelsfördelare eller ungefär 5 miljoner kronor, men ingen garanti för volym ges. Se mer information, även om takvolym, i upphandlingsdokumentet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-08-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

SN/2021:255-059